NNS nationella indikatorrapport 2023

Hem / NNS nationella indikatorrapport 2023

NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund, stödjer landets förbund bland annat genom att följa upp förbundens verksamheter genom indikatorenkäter.

Vad är NNS Indikatorer?

Ett instrument utvecklat för samordningsförbunden med avsikt att följa framsteg och effekterna av förbättrad finansiell samordning,

Vad följs upp?

Verksamhetens kvalité och utvecklingspotential är det som indikatorerna vill följa upp och inte individens rehabiliteringsprocess i första hand.

Hur har vi nytta av resultatet?

Analysen av data är tänkt att fungera som underlag för diskussion inom det egna förbundet men också mellan förbund och på nationell nivå.

Hur gör vi?

Vårt förbund använder sig av NNS indikatorenkäter sedan 2019. Det innebär att:

  • deltagare i individinsatser besvarar en enkät under tiden i insatsen samt en enkät vid avslutning
  • styrelsen, beredningsgruppen, remittenter och insatsens personal besvarar en enkät årligen

Resultatet av enkäterna tas tillvara och bearbetas lokalt i förbundet. Delar av resultatet presenteras i årsredovisningen. Det nationellt sammanställda resultatet presenteras i en årlig rapport. Se nedan.