Mötestider för beredningsgrupp och styrgrupp Rebus 2024

Hem / Om Förbundet / Mötestider för beredningsgrupp och styrgrupp Rebus 2024

Beredningsgruppens möten genomförs digitalt fredagar kl. 9 – 11.30.

Två gånger per år genomförs internkonferens tillsammans med styrelsen. Dessa möten är på plats. 

Styrgrupp Rebus genomförs i samband med beredningsgruppens möte kl.11.30 – 12.00

23/2 kl. 9.00 – 11.30
20/3 13.00 – 16.00 internkonferens tillsammans med styrelsen
19/4 kl. 9.00 – 11.30
23/8 kl. 9.00 – 11.30
16-17/10  Från lunch till lunch internkonferens 
17/10 kl.13.00 – 16.00 beredningsgrupp och styrgrupp Rebus
6/12 kl. 9.00 – 11.30