Mötestider för beredningsgrupp 2023

Hem / Om Förbundet / Mötestider för beredningsgrupp 2023

Beredningsgruppsmöten sker digitalt förutom vid internkonferenser i mars och oktober

10/2 kl. 9.00 – 12.00
14 – 15/3 lunch till lunch internkonferens
28/4 kl. 9.00 – 12.00
25/8 kl. 9.00 – 12.00
12/10 kl. 9.00 – 16.30 internkonferens med beredningsgrupp på förmiddagen
8/12 kl. 9.00 – 12.00