Mötestider för beredningsgrupp 2022

Hem / Om Förbundet / Mötestider för beredningsgrupp 2022

Beredningsgruppsmöten sker digitalt förutom vid internkonferensen i september

28/1 kl. 9.00 – 12.00
17/2 kl.8.00 – 16.00 Internkonferens
18/3 kl. 9.00 – 12.00
13/5 kl.9.00 – 12.00
26/8 kl. 9.00 – 12.00
20 – 21/9 Internkonferens Dömle
21/10 kl. 9.00 – 12.00
2/12 kl. 9.00 – 12.00