Rebus syftar till att öka välbefinnande och livskvalitet för personer i behov av samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Insatsen är individinriktad och Forshaga kommun är ansvarig projektägare med deltagare från Forshaga, Munkfors och Hagfors. Deltagare identifieras lokalt hos enskild part/parter och målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder 18 – 64 år.

Förbundet har identifierade, under 2017, behovet av individuellt stöd för målgruppen förvärvsaktiva i åldern 18- 64 år som behöver samordnad rehabilitering och som kan ha både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter har inte klarat att tillgodoses i förbundets tre kommuner. Utifrån detta behov startades REBUS och behovet kvarstår.

Målet med projektet är att deltagare skall närma sig eller nå egen försörjning genom upprättade delmål(steg) samt övergripande slutmål(uppdraget). 80 % skall, mätt mot uppsatta delmål och mål, gjort en stegförflyttning vid avslut. Av dessa skall 45 % vid avslut nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen.

Årsrapport Rebus 2022

Årsrapport Rebus 2021