Hagfors har beviljats medel att, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Värmland driva Rebus Hagfors…

Syftet med Rebus var att öka välbefinnande och livskvalitet för målgruppen vilket leder till att de närmar sig eller når egen försörjning.
Målet med projektet är att deltagare skall närma sig eller nå egen försörjning genom upprättade delmål (steg) samt övergripande slutmål (uppdraget). 80 % skall, mätt mot uppsatta delmål och mål, gjort en stegförflyttning vid avslut. 45 % av dessa skall vid avslut nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen.
Arbetslinjen är tydlig, parterna behöver få en samsyn kring begreppet arbetsförmåga och rehabilitering. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter. Personerna skall vid inskrivning vara aktuella hos minst två av parterna i förbundet.

Deltagarna skall 45 % vid avslut nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen.

Kontakt: Erika Omanukwue, projektledare Rebus Hagfors telefon: 070-2547313