Strukturinsatser

Hem / Strukturinsatser

Strukturinsatser

Förbundet erbjuder medarbetare och chefer hos parterna möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser som syftar till samsyn och kompetensutveckling inom parternas samlade ansvarsområde. Samordning är på många sätt en unik möjlighetslagstiftning för att kunna samordna resurser på ett effektivt sätt. För att utnyttja detta på bästa sätt krävs kunskap.

Nationella rådet erbjuder bland annat utbildning för förbundsstyrelser, chefsgrupper och andra intresserade. Utbildningarna ger kunskap om grunderna och idéerna bakom den finansiella samordningen, genomgång av centrala delar i lagstiftningen och ger svar på de vanligaste frågorna inom området samt uppföljning i det myndighetsövergripande uppföljningssystemet SUS.

Strukturinsatser 2023

För att stärka kunskaperna runt att arbeta med projekt kommer styrelse, beredningsgrupp, projekt att erbjudas utbildning under året. Utbildningen ska vara anpassad utifrån arbetet inom FINSAM.

Samordningsförbundet östra Värmland ingår i regeringsuppdraget att öka upptäckten av Våld i nära relationer. Under 2022 påbörjades en uppstartsprocess och under 2023 går förbundet in i en mer aktiv medverkan i Stoppa våldet. Under 2023 kommer de projekt som finansieras av förbundet att börja att använda validerade 7-frågeinstrumentet för att öka upptäckten. Att rutinmässigt ställa frågorna gör skillnad!