Förbundsordning

Hem / Om Förbundet / Förbundsordning

Förbundsordningen sätter ramarna för hur medlemmarna ska samarbeta inom ett samordningsförbund.

Ett samordningsförbund ska ha en förbundsordning som är fastställt och beslutat av förbundets medlemmar. Även förändringar av förbundsordningen ska beslutas av medlemmarna. Dessa ändringar kan inte göras av styrelsen.

Beslut om förbundsordningen tas i:

– fullmäktige i kommun och region,
– ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller den som
ledningen har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning.

Förbundets förbundsordning finns att läsa här: