Projekt Insikt

Hem / Projekt Insikt

Projekt Insikt

Projekt Insikt var en av testmiljöerna i uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan, som finansierades av samordningsförbunden i Värmland/Dalsland 2017-2019. Projekt Insikt startade i januari 2018 och avslutades i december 2019.

Syftet med testmiljön Projekt Insikt, var att utforska hur kunskapen om – och förmågan att använda tjänstedesign som metod kunde öka inom samordningsförbunden i Värmland/Dalsland.

I Projekt Insikt tillsattes en arbetsgrupp bestående av 15 medarbetare, som utan tidigare erfarenhet av tjänstedesign ledde designprojekt med stöd av tjänstedesigner i de sex samordningsförbunden i Värmland/Dalsland, och på så sätt fick lära genom att göra.

Projektets mål: Identifiera ytor där parterna brister i samverkan utifrån individens perspektiv, och där ifrån identifiera vad rätt stöd är för individerna.

Pilotprojektet trappades ner under hösten 2019 och avslutades vid årsskiftet 2019/2020.

Slutrapporten finns att läsa här nedan: