Protokoll

Hem / Arkiv / Protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, man gör en paragraf (§) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av en eller två justeringsmän) detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter publiceras protokollet här (dock utan själva justeringen pga tillgänglighetskraven). Om någon behöver ha en justerad kopia går det bra att vända sig till förbundets kansli genom att maila till socialforvaltningen@filipstad.se