Finansierade projekt

Hem / Finansierade projekt

Samordningsförbundet östra Värmland finansierar tre projekt:

Drivkraften Filipstad
Projektägare: Filipstads kommun
Projektstart: 2017
Målgrupp:
Psykisk ohälsa 
Personer som riskerar att skrivas ut från Arbetsförmedlingen/SKAT 14
Personer som uppbär försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Unga vuxna med aktivitetsersättning
Långtidssjukskrivna
Syfte:
Minska den psykiska ohälsan
Identifiera kvinnor som är utsatta för våld i nära relation

Drivkraften Storfors
Projektägare: Storfors kommun
Projektstart: 2017
Målgrupp:
Psykisk ohälsa
Unga vuxna med aktivitetsersättning
Långtidsarbetslösa
Syfte:
Projektet syftar till att identifiera drivkraften hos varje enskild deltagare. Det görs genom fokus på samtal och coachning som metod.