Mötestider för styrelse 2023

Hem / Om Förbundet / Mötestider för styrelse 2023

Styrelsemöten sker 6-8 gånger per år. Mötena är som regel i hybridform dvs några deltar digitalt och några deltar fysiskt.

Styrelsens möten under 2023:

230119 15.00
230222 09.00
230425 13.30
230607 13.30
230831 13.30
231010 13.30
231129 09.00