Unga Vuxna

Hem / Unga Vuxna

Unga Vuxna

Strukturinriktad insats genom projekt Rebus och beredningsgrupp.

Under 2020 identifierade förbundet behov av att sprida information till, samt i ett tidigt skede möta unga vuxna. Detta i en ansats att arbeta förebyggande och förhindra ett långvarigt utanförskap för målgruppen unga vuxna i behov av samordnad rehabilitering.

Vidare identifierade förbundet behov av att se över ett samordnat stöd till de som befinner sig vid övergången från Barn-och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Många har svårt att veta hur de ska gå tillväga för att komma vidare efter gymnasiet, detta gäller främst de personer som gått ett fjärde gymnasieår, vilket innefattar personer över 18 år.

I förarbetena till Lagen om finansiell samordning angavs förvärvsaktiva individer mellan 20-64 år som huvudsaklig målgrupp. Idag anser många förbund att deras målgrupp även innefattar unga från 16 år. Nationella rådet bedömer att det är rimligt att sträcka sig ner till 16 års ålder då skolplikten har upphört och det kan vara aktuellt att delta i arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är viktigt med tidiga och förebyggande insatser även om det i dagsläget inte finns lagstöd för att arbeta med barn och unga som inte är i yrkesverksam ålder.

Under 2021 informerade projekt REBUS gymnasieskolor om finansiell samordning, Klarälvdalens samordningsförbund och projekt REBUS. I samband med informationsinsatserna behandlades de identifierade behoven gällande målgruppen unga vuxna i beredningsgruppen.

Resultat från insatsen kan användas för vidare arbete med identifierade behov och ytterligare strukturinriktade insatser.