Samordnad rehabilitering för målgruppen personer som diagnostiserats med marginell intellektuell funktionsvariation

Hem / Samordnad rehabilitering för målgruppen personer som diagnostiserats med marginell intellektuell funktionsvariation

Samordnad rehabilitering för målgruppen personer som diagnostiserats med marginell intellektuell funktionsvariation

Insatsen var en strukturinriktad insats som syftade till att ge kunskap om hur vi gemensamt kan ge en samlad och adekvat samordnad rehabilitering för målgruppen som diagnostiserats med marginell intellektuell funktionsvariation (även kallad utvecklingsstörning eller kognitiv funktionsnedsättning).

Förbundet har under 2020 identifierat att personer med diagnosen marginell intellektuell funktionsnedsättning samt Autism/ADHD diagnos ofta inte klarar närma sig eller nå arbete eller studier. Målgruppen upplevs särskilja sig från gruppen med endast diagnoserna Autism/ADHD som ofta med hjälp av samordnande rehabiliteringsinsatser klarar att ta sig vidare till arbete eller studier, medan dessa personer istället fastnar i parternas system/insatser under lång tid utan progression.

Under 2021 erbjöd förbundet kunskapsutveckling för parterna genom utbildningsinsatser kopplat till kunskap om diagnosen marginell intellektuell funktionsnedsättning samt på vilket sätt parterna tillsammans bäst kan ge det rehabiliterings stöd målgruppen behöver. Vidare har projektmedarbetarna erbjudits handledning kring de individer som finns med i projektet och tillhör målgruppen.

Resultat från insatsen kommer att användas för vidare arbete med identifierade behov.