Projekt Omställning

Hem / Projekt Omställning

Projekt Omställning

Projekt Omställning var ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland och Försäkringskassan. Projektet syftade till att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en sjukskrivningsperiod. Målet med projektet var att på sikt bidra till att fler återgår snabbare i arbete efter sjukskrivning. Projektet använde sig av användardriven verksamhetsutveckling, en metod som kallas för tjänstedesign och som tar tillvara på användarens behov, erfarenheter och synpunkter. Användarens behov och hur de kan tillgodoses, blev på så sätt centrala i utvecklingsarbetet. Genom den användardrivna metoden tjänstedesign utgick man ifrån individens faktiska behov för att återgå till arbete.

Det verkar inte vara någon förutom individen som skulle kunna ha en helhetsbild. Samtidigt upplever individerna systemet som för komplext för att kunna den helhetsbilden på egen hand.

Parallellt med detta skulle metoden följa arbetsgivaren, chefer, kollegor, fackförbund för att visa på behov för att kunna arbeta annorlunda så att alla tillsammans kan bidra till en snabbare hållbar återgång till arbete efter sjukskrivning. 

Projektägare: Försäkringskassan i Värmland avdelningen för sjukförsäkring
Finansiering via Europeiska Socialfonden med medfinansiering av samordningsförbunden i Värmland och Dalsland och Region Värmland

Projektperiod: 180215 t.o.m. 190430

Styrgruppen bestod av chefer från olika offentliga myndigheter, kommuner, samordningsförbund och arbetsgivarrepresentanter.

Slutrapport Projekt Omställning