Årshjul 2023

Hem / Om Förbundet / Årshjul 2023

Årshjul 2023

Förbundet kommer att vara del i en ESF-ansökan med start i höst. Under förutsättning att medel beviljas planeras aktiviteter i höst (kick-off, inspirationskonferens o dyl)