Mötestider för styrelse 2023

Hem / Om Förbundet / Mötestider för styrelse 2023

Styrelsemöten sker digitalt eller i kommunhuset Munkfors kommun. Internkonferenser genomförs i mars och oktober tillsammans med beredningsgruppen och projektmedarbetare.

25/1 kl.9.00 – 12.00 konstituerande möte
14 – 15/3 lunch till lunch internkonferens
15/3 kl. 13.00 – 16.00 i anslutning till internkonferensen
24/5 kl. 9.00 – 12.00
13/9 kl. 9.00 – 12.00
12/10 12.00 – 16.30 internkonferens 
15/11 kl. 9.00 – 12.00