Aktuellt

Hem / Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

I juni 2023 beviljades vår ansökan om medel hos Europeiska Socialfonden. Under tre år kommer vi att, tillsammans med de övriga samordningsförbunden i Norra Mellansverige genomföra en rad aktiviteter med målet att utveckla och effektivisera samordningsförbunden. Detta utifrån det övergripande målet att fler kommer i egen försörjning.

Värmlands Projektparaply, Karlstad kommun är projektägare och projektets hemsida hittar ni på:

www.varmlandsprojektparaply.se