Aktuellt

Hem / Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

Rapport från internkonferens den 20 – 21 september

Beredningsgruppen, projektmedarbetarna och styrelsen fick två fina dagar på Dömle. Här kommer en rapport från dagarna.

Utveckling med stöd från Europeiska Socialfonden!

Tillsammans med övriga samordningsförbund i Norra Mellansverige, d.v.s. Gävleborg, Dalarna och Värmland/Dal har vi inlett en dialog med ESF. Under hösten genomförs en förstudie och styrelsen och beredningsgruppen kommer att bli involverade i arbetet att samla underlag. Här nedan är arbetsgruppens andra nyhetsbrev. Vi i KlaSam kommer att behandla frågan vid vår internkonferens den 20 – 21 september.

Här nedan är arbetsgruppens första nyhetsbrev.

Save the date!!

Den 20 – 21 september genomför vi årets andra internkonferens. Äntligen kan vi träffas fysiskt. Vi kommer att vara på Dömle Herrgård med start kl.12 den 20 september och med avslut för beredningsgruppen och projektmedarbetarna efter lunch dagen därpå. Inbjudan med program kommer att sändas i början av augusti.

Målet med dagarna är:

  • Att lära känna varandra och ha roligt ihop
  • Att tillsammans klargöra våra roller och vårt ansvar
  • Att tillsammans komma fram till målen för förbundets fortsatta arbete: Vilka ambitioner har vi och hur ska vi arbeta för att nå målen?

Internkonferens februari 2022

Nyhetsbrev februari 2022