Aktuellt

Hem / Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

Rapport från internkonferens den 14 – 15 mars

Beredningsgruppen, projektmedarbetarna och styrelsen fick två fina dagar på Dömle. Här kommer en rapport från dagarna.

Utveckling med stöd från Europeiska Socialfonden!

Tillsammans med övriga samordningsförbund i Norra Mellansverige, d.v.s. Gävleborg, Dalarna och Värmland/Dal kommer vi att sända en ansökan om medel från Europeiska Socialfonden den 3 april. Tillsammans vill vi effektivisera samordningsförbundens arbete i syfte att fler når arbete. Här nedan finns den PowerPoint som presenterades vid internkonferensen den 15 mars.

Internkonferens september 2022

Internkonferens februari 2022

Nyhetsbrev februari 2022