Aktuellt

Hem / Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

I juni beviljades vår ansökan om medel hos Europeiska Socialfonden. Under tre år kommer vi att, tillsammans med de övriga samordningsförbunden i Norra Mellansverige genomföra en rad aktiviteter med målet att utveckla och effektivisera samordningsförbunden. Detta utifrån det övergripande målet att fler kommer i egen försörjning.

Värmlands Projektparaply, Karlstad kommun är projektägare och projektets hemsida hittar ni på:

www.varmlandsprojektparaply.se

Rapport från internkonferens den 14 – 15 mars

Beredningsgruppen, projektmedarbetarna och styrelsen fick två fina dagar på Dömle. Här kommer en rapport från dagarna.

Utveckling med stöd från Europeiska Socialfonden!

Tillsammans med övriga samordningsförbund i Norra Mellansverige, d.v.s. Gävleborg, Dalarna och Värmland/Dal kommer vi att sända en ansökan om medel från Europeiska Socialfonden den 3 april. Tillsammans vill vi effektivisera samordningsförbundens arbete i syfte att fler når arbete. Här nedan finns den förstudierapport som beskriver arbetet inför ansökan.

Internkonferens september 2022

Internkonferens februari 2022

Nyhetsbrev februari 2022