Digital anslagstavla

Hem / Digital anslagstavla

Här hittar du protokollsanslag från senaste styrelsemötet samt information om dataskyddsombud och om att överklaga beslut.

Protokollsanslag

Här anslås justerade styrelseprotokoll.

Styrelsemöte 221116, justerat

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR – General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombud är Linda Jonsson, Hammarö kommun. Hon nås på e-post: linda.jonsson@hammaro.se

Att överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i en region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller en region som är förbundsmedlem.

Kontaktuppgifter till förbundet finns under rubriken Kontakt