Insikt

Hem / Insikt

Projekt Insikt

Projekt Insikt – är ett pilotprojekt som syftar till att öka användarinvolveringen inom Finsam samt kunskapen om tjänstedesign i samordningsförbundens arbete i Värmland/Dalsland.

Strategin för pilotprojektet är att använda tjänstedesign som metod och låta medarbetare från Finsam Värmland/Dalslands 6 förbund utgöra arbetsgrupp, och på detta sätt lära genom att göra. Målgrupp för projektet är personer som parterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland samt kommuner) definierar som ”arbetshindrade av sociala skäl”.

Målet med pilotprojektet är att identifiera vad ”rätt stöd” är för målgruppen, samt öka förmågan hos parterna att använda tjänstedesign som metod för ökad användarinvolvering i förbundens arbete. Pilotprojektet utvärderades i december 2018.

Kunskapsunderlag har tagits fram och testats i reella miljöer.

Du kan följa projektet på: http://www.finsamvarmland.com/