Studiemotiverande satsning

Hem / Arkiv / Studiemotiverande satsning

Studiemotiverande Folkhögskolesatsning

Klarälvdalens samordningsförbund beviljade fria medel till Forshaga kommun och Arbetsförmedlingen för att starta YES, en yrkes-, erfarenhets- och studiemotiverande folkhögskoleinsats som startade i september 2014. Då insatsen varar i 20 veckor sträcker den sig över verksamhetsåret. Arbetet med slutförande kommer att utföras med tidigare beslutade medel.