Projekt Sigurd

Hem / Arkiv / Projekt Sigurd

Projekt Sigurd

Tillsammans med Fryksdalens samordningsförbund har Klarälvdalens samordningsförbund beslutat att finansiera projekt Sigurd

Bakgrund/Problemformulering

Ungdomar har det generellt sett svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ungdomar med någon form av funktionsnedsättning som medför begränsad arbetsförmåga har ännu svårare att få fäste på arbetsmarknaden. Det finns ett stort behov av insatser och stöd för att dessa grupper ska få lika möjligheter till utveckling och arbete.

Syfte

Möjlighet att utveckla samarbete, arbetsmetoder och utveckla samverkan med andra organisationer och myndigheter. Projektets syfte är att förstärka målgruppens stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Mål

75 % av deltagarna ska efter deltagande gå ut i arbete, studier eller sysselsättning. Rätt insats från rätt myndighet i rätt tid för individens behov. Öka integreringen mellan myndigheterna, vi ska prata samma språk och förenkla för individen att aktivt delta i rehabiliteringsarbetet.

Målgrupp

Unga, under 30 år som saknar fullständigt gymnasiebetyg eller kommer från gymnasiesärskolan. Unga, under 30 år som har aktivitetsersättning. En annan grupp som kan har det särskilt

svårt, är ungdomar som helt saknar förankring i samhället och kanske lever i en dysfunktionell familj utan stöd från vuxenvärlden.

Förväntat resultat för organisationen/organisationerna

Att de implementerade samverkansformerna mellan myndigheter och instanser utvecklas och fördjupas.

Förväntat resultat för individerna

Att ge rätt stöd för att ta vara på den gruppens möjligheter att bidra på arbetsmarknaden. Att individen känner delaktighet i sin utveckling och i samhället. Att deltagaren som person utvecklas, växer som medborgare och får en egen försörjning. Andelen personer i arbetskraften ökar.