Projekt Linea

Hem / Arkiv / Projekt Linea

Syfte

Syfte med projekt Linea är att genom samordnande arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser uppnå eller förbättra en enskilds förmåga till egen försörjning samt utveckling av individens hälsa och livskvalitet.

 • Att genom utvecklad samverkan mellan parterna uppnå en hållbar långsiktig lösning för individen.
 • Att genom uppsökande verksamhet mot arbetsmarknad bl.a. presentera projekt Linea och dess verksamhet.
 • Att genom inventering och kartläggning undersöka behov samt intresse för tillväxtfrämjande insatser så som arbetsintegrerat socialt företagande.
 • Målgruppen är vuxna 18 – 64 år som är aktuella vid minst två parter och i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är inte möjligt att själv söka till Lineaprojektet. Det är handläggare hos de olika myndigheterna som kan anvisa Dig till projektet.

Övergripande mål för Klarälvdalens samordningsförbund 2013:

 • Minskat behov av offentlig försörjning
 • Uppnå eller förbättra en enskilds förmåga till egenförsörjning
 • Utveckling av individens hälsa och livskvalitet
 • Utvecklad samverkan mellan parterna
 • Tillväxtfrämjande insatser, socialt företagande m.m.
 • Prioritering på målgrupp unga med aktivitetsersättning
 • Utbildningsinsatser för handläggare, beredningsgrupp och styrelse