KUR – Kick off

Hem / Arkiv / KUR projektet / KUR – Kick off

Den 29 augusti 2012, Kulturhuset i Deje

Syftet med dagen

Utbildningsdagen syftade till att öka förståelsen för personer med psykisk ohälsa och deras problematik, samt ge grundläggande kunskaper om förhållningssätt och bemötande.

Utbildningsdagen innehöll:

Överblick över psykiatrisk sjukdomslära med fokus på diagnoser som Aspergers syndrom, ADHD/ADD, Tourettes syndrom, tvångssyndrom, bipolär sjukdom, schizofreni och övriga psykoser, diagnos inom autistspektrat, PTSD, personlighetsstörningar, särskilt sådana med konfliktbenägenhet och/eller självdestruktivitet.

Överblick över olika terapiformer som psykodynamisk psykoterapi, KBT, ACT, mfl, samt en översikt över hur de psykiatriska tillstånden påverkar individers sätt att förhålla sig till omgivningen samt hur de påverkar handläggare och deras förhållningssätt gentemot individen.

Vilka deltog?

Utbildningen riktade sig till medarbetarna hos samordningsförbundets parter, Landstinget i Värmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunerna Eda, Arvika, Årjäng, Säffle, Kil, Sunne, Torsby, Hagfors, Munkfors, Forshaga, Filipstad och Storfors.

Föreläsare

Eric Donell, skådespelare och föreläsare föreläste på temat ”Jag vill vara normal” och är en föreläsning som handlar om utanförskap och om hur man kan vända funktionsnedsättning till funktionstillgång. Utgångspunkten för föreläsningen var Tourette, ADHD och OCD (tvång).

Christian Johansson, psykiatriker. Christians föreläsning handlade om affektiva syndrom, psykotiska syndrom, ångestsyndrom samt personlighetsstörningar och farmakologi.  Han tog upp svåra patientmöten, vetenskap inom psykiatrin och suicidriskbedömning. Han är en van föreläsare från både läkar- och sjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet.

En utvärdering  visade att de allra flesta var mycket nöjda med dagen och dess innehåll.