KUR projektet

Hem / Arkiv / KUR projektet

KUR-satsningen

Utbildningssatsningen sker genom medel från Försäkringskassan (KUR) för att ge handläggare en grundläggande förståelse för de psykiatriska problem som människor kan ha och som kan vara svåra att upptäcka.

Utbildningens omfattning

Utbildningen startar med en gemensam föreläsning och kick-off den 29 augusti 2012 och fortsätter därefter med handledningen/utbildning vid 6 tillfällen (halvdagar) under perioden vecka 37 till och med vecka 48. Utbildningen avslutas med en heldagsföreläsning under vecka 49. Syftet med denna dag är att samla upp alla erfarenheter som uppdagats under handledningstillfällena, och att se på hur den nya kunskapen kan användas inom de organisationer som varit representerade under utbildningstiden, samt hur vi kan använda det ur ett samverkansperspektiv.

Utbildningens innehåll och inriktning

Inriktningen på handledningen är ”bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning”. Utgångspunkten för handledningen är ett helhetsperspektiv med individen i fokus. Stor tonvikt läggs på samordning av resurser kring dessa individer. En tanke genomsyrar hela handledningen är ”hur man går med personen så att denna känner att han eller hon styr processen istället för att känna sig styrd”. Hur man förhåller sig till individer med psykiska funktionsnedsättningar och hur man på bästa sätt skapar allians med dem är ett generellt fokus under handledningen. Eftersom det är en sammanhållen utbildningsinsats och handledning är det viktigt att det är samma personer som medverkar under hela utbildningstiden.