Fria medel

Hem / Arkiv / Fria medel

Fria medel

Under 2020 kommer 155 tkr att avsättas för minst två av huvudmännen att ansöka om till lokala projekt. Ansökan om medel till lokala projekt skall initieras och beredas av beredningsgruppen. Beredningsgruppen har i sitt uppdrag att identifiera lokala behov och utifrån det kan fria medel ansökas om hos förbundsstyrelsen. Projektansökan skall lämnas till tjänsteman för dragning i styrelsen. Styrelsen beslutar om vilket/vilka projekt som skall tilldelas medel.