EU-koordinator

Hem / Arkiv / EU-koordinator

EU-koordinator

Värmlands samordningsförbund har tillsammans beslutat att finansiera en EU-koordinator

Bakgrund

Det finns många olika möjligheter att söka EU-medel för att arbeta med insatser för medborgare som idag, på grund av olika anledningar, inte står till arbetsmarknadens förfogande.

I Europastrategin 2020 beskrivs kärnan för Europa i orden ”Smart och hållbar tillväxt för alla” vilket ska leda till en positiv utveckling samt till att få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb.

Värmlandsstrategin 2014-2020 beskrivs i orden ”Tillsammans utvecklar vi Värmland”, med visionen ”Värmland – ett skönare liv”.
Prioriterade områden i Värmlandsstrategin är bland annat:
– Livskvalitet för alla,
– Fler och starkare företag samt
– Höjd kompetens på alla nivåer.

Från nationellt håll, speciellt via Nationella Rådet, specifikt Försäkringskassa och SKL, framhålls vikten av att Samordningsförbunden blir en aktör både i att bidra med resurser (personellt och/eller ekonomiskt) och/eller att vara projektägare till EU-finansierade projekt.

Satsningen avslutades 2016-02-29.