Dirigo

Hem / Arkiv / Dirigo

Projekt Dirigo har finansierats av FINSAM och har pågått 07-06-01 till 12-12-31.

Projektet vänder sig i nuläget till Dig i åldern mellan 18 och 64 år som av olika anledningar får Din försörjning genom medel från någon myndighet.

Syftet är att arbeta med Dig och Dina behov som utgångsläge för en hållbar och långsiktig lösning till egen försörjning. Det är viktigt att se till lösningen för varje enskild individ eftersom det finns stora variationer. Varje människa är unik och målsättningen är att arbeta med det som fungerar och söka lösningar där vi stöter på hinder. En viktig förutsättning för framgång är Din egen vilja till förändring och strävan framåt. Att arbeta förutsättningslöst och hela tiden söka det positiva och att vara lösningsfokuserad blir en nyckel till att lyckas.

Coacherna fungerar som en länk mellan Dig och myndigheter, hälso- och sjukvård samt arbetsmarknaden. Målsättningen är att arbeta i ett brett samarbete mellan myndigheter för att på så sätt hitta en lösning för Dig. Dirigo, som är latin, betyder ”Jag styr”. Tanken bakom detta är att poängtera att Du som individ styr över Din egen tillvaro och att det har betydelse vad varje människa gör och åt vilket håll man strävar. Det är inte möjligt att själv söka till Dirigo. Det är handläggare hos de olika myndigheterna som kan anvisa Dig till projektet.

Syfte:

 • Erbjuda alla deltagare en personlig coach/vägledare som följer deltagaren
  under hela projekttiden.
 • Erbjuda insatser i form av fysiska aktiviteter och friskvårdsinslag.
 • Erbjuda mental träning i form av motivationsträning, omvärldsanalys av den
  enskildes möjligheter, stresshantering och målbildsträning.
 • Erbjuda arbetssökande aktiviteter i form av stöd med upprättande av CV och
  verifiering av meriter, samt målinriktad vägledning.
 • Erbjuda arbetsträning i kombination med andra insatser detta sker i
  samverkan med kommunernas arbetsmarknadsprojekt.
 • Kunna erbjuda en arbetspsykolog som följer deltagaren under projekttiden.
 • För att få en kvalificerad bedömning av arbetsförmågan.
 • Deltagarens projekttid är max 6 månader och initierande part är ekonomiskt
  ansvarig för deltagarens försörjning under inskrivningstiden i projektet.