Aktuellt

Hem / Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

Rapport från internkonferensen den 21 – 22 september

Utveckling med stöd från Europeiska Socialfonden!

Tillsammans med övriga samordningsförbund i Norra Mellansverige, d.v.s. Gävleborg, Dalarna och Värmland/Dal har vi inlett en dialog med ESF. Under hösten genomförs en förstudie och styrelsen och beredningsgruppen kommer att bli involverade i arbetet att samla underlag. Här nedan är arbetsgruppens andra nyhetsbrev. Vi i KlaSam kommer att behandla frågan vid vår internkonferens den 20 – 21 september.

Här nedan är arbetsgruppens första nyhetsbrev.

Internkonferens februari 2022

Nyhetsbrev februari 2022