Utbildnings- och utvecklingsinsatser

Hem / Utbildnings- och utvecklingsinsatser

Utbildnings- och utvecklingsinsatser

samordning är på många sätt en unik möjlighetslagstiftning för att kunna samordna resurser på ett effektivt sätt. För att utnyttja detta på bästa sätt krävs kunskap. Nationella rådet erbjuder bl.a. utbildning för förbundsstyrelser, chefsgrupper och andra intresserade. Utbildningarna ger kunskap om grunderna och idéerna bakom den finansiella samordningen, genomgång av centrala delar i lagstiftningen och ger svar på de vanligaste frågorna inom området samt uppföljning i det myndighetsövergripande uppföljningssystemet SUS.

Förbundet erbjuder också medarbetare och chefer hos parterna möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser som syftar till samsyn och kompetensutveckling inom parternas samlade ansvarsområde.