REBUS

Hem / Projekt / REBUS

Projekt Rebus

Bakgrund
Sedan 2015 har diskussioner i beredningsgrupp samt de samverkansteamen förbundet då ansvarade för uttryckt behovet av samordnad rehabilitering med individuellt utformat stöd för vuxna personer i förvärvsaktiv ålder.

Många satsningar under senaste åren har varit strukturella i form av bl.a. kartläggningar och utbildningsinsatser. Individinsatser har de senaste åren främst riktats till unga och i dagsläget finns i förbundsområdet ett antal projekt och satsningar som arbetar med målgruppen unga. Projekt och satsningar som bl.a. Värmlands framtid, Ung idé, Ung framtid, Projekt Sigurd, Värmlands unga osv.

För att möta behovet beslutade styrelsen att under verksamhetsår 2017 starta projekt REBUS. Projektet REBUS skulle erbjuda ett individuellt stöd utformat efter deltagares behov för att öka deltagarnas möjlighet att närma sig eller nå egen försörjning.

Syfte
Syftet är att genom samverkan och samarbete med hjälp av individinriktade insatser öka välbefinnande och livskvalitet för målgruppen som ger dem möjlighet att närma sig eller nå egen försörjning.

Mål
Målet med projektet är att deltagare skall närma sig eller nå egen försörjning genom upprättade delmål(steg) samt övergripande slutmål(uppdraget). 80 % skall, mätt mot uppsatta delmål och mål, gjort en stegförflyttning vid avslut.
45 % av dessa skall vid avslut nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen.

Målgrupp
Deltagare identifieras lokalt hos enskild part/parter. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder 18 – 64 år. Arbetslinjen är tydlig och innebörden av begreppet arbetsförmåga är viktig för synen på rehabilitering. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter. Personerna skall vara aktuella hos minst två av parterna i förbundet.

Läs mer om projektet här  >>