Omställning

Hem / Omställning

Projekt Omställning

Projekt Omställning syftar till att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en sjukskrivningsperiod. Genom den användardrivna metoden tjänstedesign skall man utgå ifrån individens faktiska behov för att återgå till arbete. Parallellt ska metoden följa arbetsgivaren, chefer, kollegor, fackförbund för att visa på behov för att kunna arbeta annorlunda så att alla nämnda tillsammans kan bidra till en snabbare hållbar återgång till arbete efter sjukskrivning. Genom kunskap om hinder och drivkrafter, skapa strukturer hos samhällsaktörer som underlättar återgången i arbete där förmåga och kompetens tas tillvara, inom de yrken där arbetskraftsbristen är stor.

Målet med projektet är att på sikt bidra till att fler återgår snabbare i arbete efter sjukskrivning. Samt att ta tillvara resultat och lärdomar för att framställa en ansökan till Europeiska socialfonden, Experio WorkLab. Ansökan syftar till att fortsätta arbetet och att testa den användardrivna metoden tjänstedesign. Ansökan ligger inom Programområde 1, kompetensförsörjning.

Ansökan har beviljats av Europeiska socialfonden. Projektet startade den 1/5 2019.

Du kan följa projektet på http://www.finsamvarmland.com/experioworklab/