Organisationen

Hem / Om Förbundet / Organisationen

Organisation

  • Samordningsförbundets beslutande organ är styrelsen. Styrelsen beslutar om mål, riktlinjer och budget. Till stöd har styrelsen en tjänstemannaledd beredningsgrupp.
  • Beredningsgruppen är gemensam och utgör basen för samverkan i området. Denna grupp är ett forum för gemensamma angelägenheter och utvecklingsaktiviteter – utifrån lokala förutsättningar.
  • samverkan mellan alla parter utgör basen i FINSAMs arbete. Handläggare har tillsammans med förbundets personal ett tätt samarbete för att tillsammans hitta lösningar för den enskilda individen.