Om samordningsförbundet

Hem / Om Förbundet / Om samordningsförbundet

Våra gemensamma insatser leder till utveckling och arbete

Detta innebär bland annat

  • Samverkan mellan parterna är mer systematiskt – en del av parternas vardag
  • Helhetssyn på den enskilde ur målgruppen, ingen rundgång mellan myndigheter
  • Förbundets betydelse som gemensam arena för kontakter och kunskapsutbyte har ökat
  • Näringsliv, sociala företag, ideella organisationer och offentlig sektor är naturliga samarbetspartners som aktivt bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd
  • Samordningsförbundet har hög legitimitet hos de medverkande organisationerna
  • Personal inom de medverkande organisationerna ser förbundet som en viktig resurs till ordinarie verksamhet