Mötestider för beredningsgrupp 2020

Hem / Mötestider för beredningsgrupp 2020

Beredningsgruppsmöten fredagar kl. 09:00-12:00 i Gula Villan, Forshaga.
OBS! Den 6/5 är en onsdag där styrelse och beredningsgrupp har en gemensam halvdag.

14/2
27/3
6/5
4/9
30/10
4/12