Ansöka om medel

Hem / Ansöka om medel

Ansöka om medel

Under 2018 har 50 tkr att avsatts för minst två av huvudmännen att ansöka om till lokala projekt. Ansökan om medel till lokala projekt skall initieras och beredas av beredningsgruppen. Beredningsgruppen har i sitt uppdrag att identifiera lokala behov och utifrån det kan medel ansökas om hos förbundsstyrelsen. Projektansökan skall lämnas till tjänsteman för dragning i styrelsen. Styrelsen beslutar om vilket/vilka projekt som skall tilldelas medel.

Ansökan om medel kan göras inom följande områden.

  • Kartläggning och analys av behov
  • Finansiering och utveckling av särskilda insatser eller projekt
  • Vid behov förstärka verksamheterna
  • Uppföljning och utvärdering av genomförda projekt

Ansökningsblankett