Ansöka om medel

Hem / Ansöka om medel

Ansöka om medel

Möjligheten att ansöka om fria medel finns då två av huvudmännen önskar finansiering/delfinansiering  till lokala projekt och insatser. Ansökan om medel till lokala projekt skall initieras och beredas av beredningsgruppen. Beredningsgruppen har i sitt uppdrag att identifiera lokala behov och utifrån det kan medel ansökas om hos förbundsstyrelsen. Projektansökan skall lämnas till tjänsteman för dragning i styrelsen. Styrelsen beslutar om vilket/vilka projekt som skall tilldelas medel.

Ansökan om medel kan göras inom följande områden.

  • Kartläggning och analys av behov
  • Finansiering och utveckling av särskilda insatser eller projekt
  • Vid behov förstärka verksamheterna
  • Uppföljning och utvärdering av genomförda projekt

Ansökningsblankett