Förbundsgemensam resurs för statistik och analys

Hem / Förbundsgemensam resurs för statistik och analys

Förbundsgemensam resurs för statistik och analys

En strukturinriktad insats i syfte att finna gemensamma strukturer för uppföljning i FINSAM Värmland/Dalsland. Vidare syftar den till att skapa underlag för att kunna möjliggöra väl underbyggda framåtsyftande beslut baserade på fakta om behov samt att finna mönster om lika/olika behov i olika kommuner (det lokala perspektivet).

Behovet av kompetensresurs för uppföljning, analys och utvärdering har identifierades under verksamhetsåret 2020 och målet med en gemensam resurs är att finansierade insatser/projekt gör skillnad för kvinnor och män i olika kommuner, vilket innebär effektivare resursanvändning.

Insatsen förväntas bli en fördjupning och intensifiering av förbundets uppgift att utöver pågående projekt/verksamheter genomföra omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter se över och uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan.

Resultat från insatsen kan sedan användas för vidare arbete med identifierade behov.